Description     Claims  

US20050124726A   [0003]  [0008]  [0008]  [0010] 
US20060014855A   [0003]  [0008]  [0008]  [0010] 
JP2004097955A   [0004]  [0009]  [0010]  [0249] 
JP2007100071A   [0127]  [0193] 
JP2005307199A   [0180] 
EP1126541A   [0183] 
GB2339571A   [0183] 
JP8169172A   [0225] 
JP8027693A   [0225] 
JP2276670A   [0225] 
JP7276789A   [0225] 
JP9323475A   [0225] 
JP62238783A   [0225] 
JP10153989A   [0225] 
JP10217473A   [0225] 
JP10235995A   [0225] 
JP10337947A   [0225] 
JP10217597A   [0225] 
JP2003306623A   [0225] 

KOBUNSHI DETA HANDOBUKKU   [0043] 
KOBUNSHI DETA HANDOBUKKU -KISO HEN   [0106] 
Kobunshi Gosei Hoho (Polymer Synthesis Method)   [0116] 
Kobunshi Gosei no Jikkenho (Experimental Method of Polymer Synthesis)   [0116] 
Paint Flow and Pigment Dispersion   [0139]