Beschreibung  Ansprüche  Angeführte Verweise 

WO2005011457A2   [0004] 
WO2012025900A   [0004] 
DE202005018972U1   [0004] 
EP1757369A2   [0007] 
US4490870A   [0007] 
US20120097035A   [0009] 

Organische Zwischenverbindungen, Polymere   [0024] 
Journal of Vinyl & Additive Technology   [0037]