Description     Claims  

CN200410050453   [0003] 
WO200410050453A   [0062] 

Suzhou National Leukemia Chemotherapy Symposium   [0063]