Zusammenfassung  Beschreibung  Ansprüche  Zeichnung  Recherchenbericht  Angeführte Verweise 

WO2013143783A1   [0002] 
US6876107B2   [0002] 
US20130074724A1   [0002] 
WO2004103792A1   [0002] 
DE1963505A1   [0005] 
EP3109998A1   [0005]  [0038] 

Magnetic Guidance of the Mover in a Long-Primary Linear Motor   [0003]